Specialskolen Bramsnæsvig er en innovativ, helhedsorienteret privat specialskole, med fokus på udvikling og trivsel for børn og unge med særlige behov. Skolen er beliggende i skønne naturomgivelser ned til Isefjorden.

Vi er et skoletilbud for de 6-18 årige, et særligt dagtilbud til de 0-6 årige og et STU-tilbud til unge 16-25 årige samt et dag- og aktivitetstilbud for voksne.

Vi henvender os til børn og unge med fx. ADHD, Autisme, CP, Down syndrom, Rett syndrom, syns- og kommunikations handicappede, samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vores aflastning tilbyder hverdags-, og weekendaflastning til børn og unge i samme målgruppe, i alderen 4-23 år. Derudover er vi et opholdssted med 4 døgnpladser.

Vi har vores udgangspunkt i neurologien, med viden om hjernens funktion og dysfunktion, understøttet af nyere teorier og forskning inden for neuropædagogik og neuropsykologi.

En udførlig neurologisk evaluering af den enkelte elev i vores skoletilbud, danner basis for undervisning og behandling.

Vi evaluerer elevens intellektuelle-, sproglige-, motoriske- sociale- og følelsesmæssige udvikling. Dette udfra de sansende, følende og tænkenede niveauer i hjernen.

Den neurologiske evaluering hjælper os til at udarbejde individuelle handleplaner og målsætninger for hver enkelt elev i vores pædagogiske praksis og læringsmiljø.

Vi vægter kost, fysisk aktivitet og sanseintegration meget højt, da vi mener, at de tre dele danner grundlag for læring og neurologisk udvikling.