Specialskolen Bramsnæsvig

FREJA PÅ BRAMSNÆSVIG

Freja på Bramsnæsvig
Freja er født den 1. juli 2003, og det var 10 uger tidligere end hun burde. Præmaturforløbet var meget intensivt, og Freja var i de første 4 uger af sit liv ved at dø flere gange.

En fontanelle scanning efter 6 uger afslørede, at hun var født uden hjernebjælke og med fortykninger på frontallapperne og mindre deformiteter i andre dele af hjernen.

Det viste sig hurtigt, at Freja var hypersensitiv, og det betød, at hun ikke kunne tages med ud til almindeligt socialt samvær – og nyde denne del af livet.
I hjemmet skulle der være fuldstændig ro, hvis Freja skulle sove. Den mindste lyd kunne gøre hende skrækslagen, og var hun først vågen om natten, faldt hun ikke i søvn igen.

I de første 18 måneder af sit liv blev Freja derfor passet hjemme.
Herefter prøvede hun at være i en kommunal specialbørnehave. Sansesarthed og manglende samarbejdsvilje fra børnehavens side gjorde, at hun efter kort tid
stoppede igen.

Freja gik tilbage til pasning i hjemmet.
Her fik hun tilknyttet Inge Krügermeier, som var den første, der forstod hendes særlige behov. Inge blev fundet via gode private kontakter og blev i starten betalt med private midler. Det var Inge, der introducerede Freja til NF-walkeren og dermed hjalp hende til den første værdighed: At gå.

Freja var tæt på sin 5 års fødselsdag, da hun gik for første gang.
En kæmpe succes, der skyldtes hendes vilje og Inges stædighed – samt troen på, at potentialet var til stede.

Der var ingen kommunale tilbud, som passede til Freja. Derfor blev hun fortsat passet i hjemmet, og hendes skolestart blev udskudt, indtil der kom krav om,
at hun skulle begynde i børnehaveklasse. Freja blev visiteret til Bispehøjens Børnegård i en specialenhed – havde sin egen støtte med hver dag – og kunne godt lide ’Bispen’.

Desværre viste tilbuddet sig at være ren pasning og udviklede ikke Freja på nogen måde.
Så for hver uge der gik, blev gabet mellem Frejas fysiologiske alder og hendes reelle alder større og større. Hun gik dårligt og kunne slet ikke løbe. Samtidig var hendes sprog uforståeligt, så hun ikke engang kunne gøre opmærksom på helt basale behov som mad, drikke og hygiejne.

Dette påvirkede Freja voldsomt i negativ retning, og socialt blev hun mere og mere dysfunktionel. Hun evnede ikke at tage kontakt til andre børn og blev
kort sagt mere og mere mærkelig – set med andres øjne. Fra at være en glad lille pige med smil, latter og livsmod blev hun til stadig mere gene for sine omgivelser.

Frejas frustration over ikke at kunne kommunikere kom til udtryk ved fysiske og verbale udfald.
Hendes adfærd var så voldsom, at det blev drøftet at forsøge med anbringelse i en plejefamilie i hverdagene. Kommunen bevilgede
tilbuddet, og det blev besluttet at vente med at gennemføre denne ændring, indtil Freja var startet i skole.

Da hun i august 2010 stod foran at skulle begynde i 1. klasse, visiterede Holbæk Kommune hende til et kommunalt tilbud.

Efter samtaler med lederen af institutionen og de pædagoger, der skulle arbejde med Freja, var frustrationen i top.
Der var igen tale om et tilbud, som fokuserede mere på pasning end udvikling og værdighed.

Alle kommunale tilbud blev gransket – og kommunen gav op.
Bramsnæsvig havde tidligere været inde i billedet som en mulighed.
Dengang var Freja ikke gammel nok – det var hun så heldigvis i 2010.

Årsagerne til vores valg af denne skole var åbenlyse: Bramsnæsvig kunne leve op til alle de behov, Freja havde – og stadig har.

Hvad kan man forvente,
når ens barn går på Bramsnæsvig?
Passion, dedikation og hjertelighed.

Alle medarbejdere – fra leder til pedel – er dedikerede og har deres fokus på børnenes udvikling.
Rummelighed og oprigtig interesse er en selvfølge. Det virker som om, at alle ser deres job som et ’kald’ – det er ikke bare et arbejde.

Målrettethed.
På Bramsnæsvig bliver resultaterne skabt gennem en målrettet indsats, hvor der hele tiden er en plan for, hvad børnene skal – og den bliver efterlevet. Der er synlige mål for børnenes udvikling.

Koordineret indsats.
Skole, forældre, egne passere og eksterne konsulenter inddrages i udviklingen af barnet.
Skolen faciliterer på fantastisk vis denne koordinering og er konstant proaktive på tiltag.
For Freja betyder det blandt andet, at Carrinna, som henter Freja på skolen og passer hende derhjemme hver eftermiddag, kan træne videre og støtte op om udviklingen.

Opfølgning.
Som familie kan det være svært at prioritere tid til de tiltag, der skal igangsættes for at udvikle barnet optimalt.
Så når der er sat tiltag i gang, følger skolen altid knivskarpt op og sikrer. at alle involverede er informeret.
Skolen er garant for, at processen holdes i gang – forløbet er super seriøst.

Pædagogik og faglighed.
Der er konstant en søgen efter de pædagogiske metoder, som bedst kan hjælpe børnene.
De valgte værktøjer er velafprøvede og tilpasses altid det enkelte barn. Som forælder fornemmer man en dedikation og nysgerrighed i særklasse.

Altid klar til dialog.
Dialogen med skolen er professionel, målrettet, præget af objektivitet og åbenhed.
Ved de mindste problemer inviterer skolen til dialog – og har altid tid til det, der sikrer det bedst tænkelige samarbejde.

Kost og sundhed.
Skolens helhedssyn kommer til udtryk mange steder – blandt andet i kostpolitikken:Sund kost med fokus på det, der udvikler og skaber harmoni, er en del af hverdagen.
Skolen hjælper hjemmet med at planlægge den kost, som er bedst for barnet.

Man skaber det perfekte ved at fokusere på detaljerne.
Det har Bramsnæsvig forstået – og det sætter vi stor pris på.

Scroll to Top