Specialskolen Bramsnæsvig

Om os

Specialskolen Bramsnæsvig er en innovativ, helhedsorienteret dag-og behandlingsskole, med fokus på udvikling og trivsel for børn og unge med særlige behov

Specialskolen Bramsnæsvig er en innovativ, helhedsorienteret privat specialskole, med fokus på udvikling og trivsel for børn og unge med særlige behov. Skolen er beliggende i skønne naturomgivelser ned til Isefjorden.

Vi er et skole- og dagsbehandingstilbud for de 6-18 årige, et særligt dagtilbud til de 0-6 årige og et STU-tilbud til unge 16-25 årige samt et dag- og aktivitetstilbud for voksne.

Vi henvender os til børn og unge med fx. ADHD, Autisme, CP, Down syndrom, Rett syndrom, syns- og kommunikations handicappede, samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vores aflastning tilbyder hverdags-, og weekendaflastning til børn og unge i samme målgruppe, i alderen 4-23 år. Derudover er vi et opholdssted med 4 døgnpladser.

Vi har vores udgangspunkt i neurologien, med viden om hjernens funktion og dysfunktion, understøttet af nyere teorier og forskning inden for neuropædagogik og neuropsykologi.

En udførlig neurologisk evaluering af den enkelte elev i vores skoletilbud, danner basis for undervisning og behandling.

Vi evaluerer elevens intellektuelle-, sproglige-, motoriske- sociale- og følelsesmæssige udvikling. Dette udfra de sansende, følende og tænkenede niveauer i hjernen.

Den neurologiske evaluering hjælper os til at udarbejde individuelle handleplaner og målsætninger for hver enkelt elev i vores pædagogiske praksis og læringsmiljø.

Vi vægter kost, fysisk aktivitet og sanseintegration meget højt, da vi mener, at de tre dele danner grundlag for læring og neurologisk udvikling.

Scroll to Top