Specialskolen Bramsnæsvig

Kommunikation

Kommunikation er for alle mennesker altafgørende i forhold til at kunne udtrykke følelser, og holdninger og for at have medindflydelse på eget liv.  Kommunikation er en forudsætning for alt socialt fællesskab, læring og udvikling.

Vi arbejder intensivt med udviklingsstøttende kommunikation på mange fronter og støtter den enkelte i motiverende kommunikation i samspillet med andre mennesker.

Vores kommunikationsforståelse bygger på relationer. Ved at skabe fælles mening og forståelse og hvor begge parter byder ind og deler oplevelser, følelser, tanker og drømme, åbner det op for en proces, hvor begge gennem relationen, opnår tryghed og tillid til at kommunikere udfra samme forudsætninger og erfaringer i den konkrete situation.

For de elever der har et manglende eller begrænset talesprog, hvilket dagligt udfordrer dem socialt, ser vi det derfor, som vores vigtigste opgave, at støtte barnet i at udvikle sin kommunikation. Alene det at kunne udtrykke JA og NEJ, giver barnet mulighed for deltagelse og medindflydelse i mange sammenhænge.

Det er forskelligt hvilken form for kommunikation der fungerer for det enkelte barn. Nogle elever udtrykker JA og NEJ ved at udpege med hænder eller øjne, andre bruger ansigtsmimik, tegn, ordkort og symboler eller kommunikerer ved hjælp af talecomputere.

På skolen gør vi brug af flere kommunikations-hjælpemidler alt afhængig af den enkelte elev, og vi er altid åbne for at gøre brug af flere typer af hjælpemidler til at understøtte kommunikationen.

Vi arbejder derfor med Ipads og computere til at udvikle skriftsprog, øjenstyrede talecomputere (Tobii eller Roll-talk) samt programmer til Ipads som fx. Avaz (symbolstyret kommunikationsapp udviklet til mennesker med autisme og Downs Syndrom).

Udover diverse hjælpemidler, har nogle elever glæde af, at personalet understøtter kommunikation med tegn til tale.

De neurologiske programmer som fx krydsmønstertræning og læsning er også et godt supplement til at udvikle barnets kommunikative evner.

Læs iøvrigt om Facilitated Communikation

FC METODEN

FC-metoden er velegnet til personer uden talesprog eller begrænset talesprog

Scroll to Top