Specialskolen Bramsnæsvig

Aflastningen

Aflastningsdelen på Specialskolen Bramsnæsvig kaldes “Klubben”

Her kommer børn og unge i alderen 7-25 år visiteret efter SEL §84 jf. 44 og §107.

Flere af vores børn og unge går til daglig på Specialskolen Bramsnæsvig, som vi også deler lokaler med, men vi modtager også børn og unge, som kun er visiteret til vores aflastning.
Vores børn og unge har forskellige diagnoser og funktionsniveau f.eks. autisme, CP, ADHD, Retts syndrom, Downs syndrom og andre neurologiske udfordringer. Vi rummer både børn og unge der er mobile samt kørestolsbrugere.

Åbningstider

Klubben er åben hver anden uge (ulige uger) fra torsdag kl. 16.00 til mandag morgen kl. 8.00.
Vi tilbyder derudover aflastning hele uge 27.
Vi holder lukket mellem jul og nytår, samt i uge 28, 29 og 30.

Hvad laver man i klubben?

I Klubben fortsættes vores individuelle neuropædagogiske tilgang til børn/unge, samt vores kostpolitik.
Nogle har brug for, at bevare strukturen fra hverdagen og fortsætter med en del af deres program og behandling. Andre har brug for et fristed for hverdagens undervisning og behandling, hvor de har mulighed for at hygge sig og slappe af.

Børn og unge deltager i daglige aktiviteter f.eks. sengeredning, madlavning, dække bord, fylde/tømme opvaskemaskine, tøjvask osv.
De unge øves i større selvstændighed mhp. at de på evt tidspunkt skal flytte hjemmefra. Det kan være omkring påklædning, tage offentlig transport, indkøb, oprydning o.m.a.
Mange af vores børn og unge har brug for, at udvikle deres sociale kompetencer, hvilket vi i Klubben har god erfaring med at understøtte.

Klubben har to busser til rådighed i weekenden.
Vi tager ofte på udflugter som kan være shopping, cafébesøg, biograf, teater, museum, koncerter, loppemarked, diskotek o.m.a. Vi har flere gange været på Vig og Ringsted festival.
Vi deltager også gerne i aktiviteter i nærmiljøet f.eks. Sankt Hans arrangementer.
Vi bruger vores skønne natur i omegnen rigtig meget (skoven, stranden og Ådalen. Der bades og picnicturer i både skov og ådal er altid et hit.
Vi forsøger så vidt muligt ikke at lade os begrænse og udfordrer ofte os selv ift. at komme til med en kørestolsbruger.
Når vi er “hjemme” bruges gymnastiksal og musikrum flittigt og derudover inddrages vores dejlige have med gynger, trampolin, hoppeborg, fodboldbane og bålhus.
Hyggeaktiviteter som tv, film, spil, kreative beskæftigelser, tegning, sang, dans, wellness, høre musik osv. er noget som ofte foregår.

Weekendens forløb

Lige meget hvilken dag barn eller ung møder ind i Klubben, starter man med at rede sin seng og pakke sine tasker ud.

Torsdag eftermiddag bruges ofte i svømmehallen, hvorefter vi spiser sammen og slapper lidt af.

Fredag eftermiddag/aften bruges til at omstille sig til weekenden. Vi samles til fredagscafé, når alle er mødt ind. Her snakkes om hvordan ugen har været for den enkelte, kigges i bøger/mapper, hvad der er aktiviteter og udflugter i weekenden, samt ønsker for fremtidige aktiviteter.

Herefter spiser vi sammen og ser ofte “Fredags tam-tam”, “Vild med dans”, “X-factor” eller andet som børn og unge følger med i. Ofte er flere i nattøjet inden kl. 20 – det er rigtig fredagshygge.

Vi har ingen faste sengetider, men tager udgangspunkt i det individuelle behov.

Lørdag starter med morgentoilette/bad og derefter fælles morgenmad. Det er ofte dagen hvor vi tager på udflugt, og det sker at vi deler børn og unge, så nogle tager afsted om søndagen. Hvis vi først skal afsted efter middag, bruges formiddagen ofte på at komme ud i den friske luft og måske få lavet madpakker. Fælles aftensmad og hyggeaktiviteter inden sengetid.

Søndag er dagen hvor der mest slappes af og flere børn og unge bliver hentet hjem. Der skal pakkes og ryddes op.

Stille og rolige aktiviteter – lidt frisk luft og en film eller andet i løbet eftermiddagen.

De er ofte trætte og går tidligt til ro, så de kan være friske til starten på en ny uge.

Personalet

Vores aflastningsteam består af ca. 30 personer sammensat af voksne med forskellige uddannelser og unge medarbejdere.
En del af personalet arbejder også i vores skoledel, så der er sammenhæng mellem skole og aflastning. Andre møder kun ind til weekendarbejde og nogle er på arbejde hele weekenden, så der en tovholder for børn og unge.
Vi har vågen nattevagt på i weekends, og/eller en sovende vagt, som kan vækkes ved behov.

Kommunikation/kontakt mellem forældre/klubben

Som forældre er man altid velkommen til at kontakte personalet i weekenden på vores tlf., hvis man har behov for at høre til et barn, ung eller andet.
Personalet vil også altid ved tvivlspørgsmål rette henvendelse til forældrene.
Som regel skriver forældre i mappe/bog mellem skole/hjem/Klubben hvis der er noget vi skal være opmærksomme på.
Personalet vil ligeledes skrive i mappe/bog omkring opholdet i Klubben til forældre/skole.
Derudover lægges der en masse dejlige billeder ud på vores facebookside: Aflastningen Specialskolen Bramsnæsvig, som er en lukket gruppe for forældre/personale/børn/unge.

Scroll to Top