Specialskolen Bramsnæsvig

Om Specialskolen

PRAKTIKBESKRIVELSE

Her finder du et link hvis du har en drøm om at komme i praktik hos os

UNDERVISNING

I undervisningen arbejder vi kognitivt, relationsbåret og ressourcefokuseret og giver eleven mulighed for, at involvere både kognitive kompetencer, følelser, handlinger og egne erfaringer.

SOCIAL LÆRING

Social træning er et temaforløb, som alle elever får tilbudt i løbet af deres skoletid.

KOMMUNIKATION

Kommunikation er for alle mennesker altafgørende; i forhold til at kunne udtrykke følelser, og holdninger og for at have medindflydelse på eget liv.

FC METODEN

FC-metoden er velegnet til personer uden talesprog eller begrænset talesprog, hvor personen grundet neuromotoriske vanskeligheder har svært ved at pege og taste.

FYSISK AKTIVITET

Bevægelse og fysisk aktivitet, er en vigtig grundsten i arbejdet med vores elever på Specialskolen Bramsnæsvig.

SANSEINTEGRATION

Hvad er sanseintegration: Sanseintegration er en proces, hvor nervesystemet modtager, sorterer og integrerer sensorisk information fra egen krop og fra omgivelserne.

MUSIK

Musik som klangbund på Specialskolen Bramsnæsvig.

Scroll to Top