Specialskolen Bramsnæsvig

Bevægelse og fysisk træning

Bevægelse og fysisk aktivitet fremmer indlæring.

Bevægelse og fysisk aktivitet, er en vigtig grundsten i arbejdet med vores elever på Specialskolen Bramsnæsvig.
Derfor har alle elever i løbet af en skoledag fysisk aktivitet på skemaet.

Bevægelse og fysisk aktivitet udvikler barnets hjerne og er grundlag for indlæring, sprogdannelse, udvikling af synet, sanseintegration o.a.

Særligt bevægelse i krydsmønster, hvor begge hjernehalvdele involveres og koordineres, er udviklende for barnet, det være sig at krybe, kravle, gå og løbe.
Kryb og kravl stimulerer hovedsagligt de lavere liggende dele af hjernen hjernestamme og midthjerne), hvor gang og løb stimulerer de højere lag i hjernen (motorisk cortex).
Når barnet bevæger sig og er fysisk aktiv danner hjernen desuden neurotransmitterstoffer som fx. dopamin, som bidrager positivt til vores humør og velvære.

Vejrtrækningen stimuleres positivt og lungekapaciteten udvikles, hvilket er væsentligt i forhold til sprogdannelse.
Nye neurale netværk dannes og udvikles hvilket giver mulighed for videre udvikling af barnets kompetencer på mange niveauer, herunder refleksintegration (se særligt afsnit).
Børn med neurologiske problematikker eller hjerneskader, hvis hjerne ikke er blevet stimuleret via kryb og kravl, kan opleve vanskeligheder af forskellig art.
Først og fremmest ses store udfordringer med balance og koordinering, når de skal lære at gå.
Det viser sig ved at de falder let og har svært ved at gå i ujævnt terræn og udvikler sig generelt langsomt motorisk.
Ofte er det ikke kun den motoriske udvikling der kan være påvirket, hvis barnet ikke har krøbet eller kravlet.
Der ses også problemer med synet, særligt samsyn, som bla. er vigtig i forhold til at lære at læse.
Sprogdannelsen kan være forsinket, og både den sansemæssige og taktile integration kan være påvirket, fordi barnet ikke har haft mulighed for at bevæge sig rundt og opleve de samme sansestimuli som andre børn oplever.

I det pædagogiske arbejde motiveres barnet til bevægelse i krydsmønster enten gennem kryb og kravl eller ved gang og løb.

De mindre børn stimuleres gennem leg og sjove aktiviteter, fx. ved at tælle eller se billeder – altid i samvær med en voksen.
De større børn aktiveres ved belønning efter endt aktivitet, med aktiviteter børnene har interesse i og som barnet finder motiverende.
Vi har en dejlig gymnastiksal på første sal med udsigt til vandet og måtter på gulvet, som indbyder til at bevæge sig på gulvet.
Til de lidt større børn har vi en cross-trainer og løbebånd, som benyttes i vinterhalvåret.

Så snart vejret tillader det benytter vi udendørsaktiviteter, går lange ture i den smukke natur eller løbetræner med de børn som profiterer af det..

Flere af børnene nyder desuden at cykle.

Kilder:

1. UDSPIL. DGI magasinet nr. 1. januar 2012. “Motorisk træning fremmer læring”. side 32-33

2. Skrevet af journalist Jonna Toft i DGI´s blad Udspil nr 2/2008 DGI magasinet. “Kravl, kryb og lær”. http://ann-e-knudsen.dk/artikler-til-download

3. Skrevet af journalist Jonna Toft “Motorisk træning gør børn dygtigere i skolen”. http://www.faellesskolen.dk/Faelles/OpslagSP/2111/motorisk.pdf

Scroll to Top