MEDARBEJDERE

Diana Nielsen
Pæd.medhjælper
din@bramsnaesvig.dk

Ditte Gerlach Jensen
Pædagog
dj@bramsnaesvig.dk

Liselotte Jensen
Køkkenassistent
lj@bramsnaesvig.dk

Pia Holm
Skoleleder/sygepl.
ph@bramsnaesvig.dk

Janni Jensen
Afdelingsleder/Sosu.ass. for Aflastningen
jj@bramsnaesvig.dk