MEDARBEJDERE

Diana Nielsen
Pæd.medhjælper
din@bramsnaesvig.dk

Ditte Gerlach Jensen
Pædagog
dj@bramsnaesvig.dk

Liselotte Jensen
Køkkenassistent
lj@bramsnaesvig.dk

Jeanette Malmstrøm Olsen
Pæd.medhjælper
jmo@bramsnaesvig.dk

Laura Grundfelt
Pædagog
lag@bramsnaesvig.dk

Bugvi Ranndal
Pædagog
bra@bramsnaesvig.dk