Specialskolen Bramsnæsvig

Cafe 104b

Cafe 104 – Dagtilbud §104 på Specialskolen Bramsnæsvig

Navnet Café 104

Navnet Café 104 tager udgangspunkt i tanken om en læringscafé.
I Café 104 får de unge mennesker mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber og sociale aktiviteter, de tilbydes en helhedsorienteret undervisning som ønsker at støtte dem i en mere selvstændig livsførelse med fokus på deres kommunikation, styrker og interesser.

Vi har et ønske om at præsentere de unge/voksne for nye aktiviteter, som kan pirre deres nysgerrighed og potentielt skabe nye interesser og muligheder. Det er indhold og aktiviteter som præsenteres i trygge rammer, hvor de kan udforskes i det tempo som passer den enkelte elev.
De unge kommer ligeledes på ture, hvor de oplever og ser andre kulturinstitutioner, skoler, dagtilbud, boformer mm. som del af undervisningen/temaerne.

Dagligdagen i Café 104

Dagligdagen i Café 104 er bygget op med en forudsigelig struktur som skaber rammen for dagen.
Mellem 8-9 møder de unge mennesker. Nogen elever har taletræning i dette tidsrum og andre bruger tiden til at lande.
Kl. 9 mødes vi alle til morgensamling, hvor der hilses, vi fastlægger dato sammen og gennemgår dagens program på fælles tavle.
Dette er med til at gøre dagen forudsigelig og give tryghed hos eleverne. Vi slutter morgensamlingen af med en fællessang.
I tidsrummet 9:30-10:45 er der undervisning/tema og kl. 11:00 spiser vi frokost. I tidsrummet 12-14 er der igen planlagte aktiviteter.
Om eftermiddagen tager aktiviteterne oftest udgangspunkt i bevægelse/motion som eksempelvis cykling, løb på ergo-trainer, yoga, bade i fjorden og kreative og sociale aktiviteter som filtning, pasning af vores grønne oase/drivhus, diverse spil mm. Der ligger derudover individuel undervisning som eks.
Kat-kasse. Kl. 14 er der eftermiddagsmad og derefter er der klub, hvor fokus er på det sociale samvær og få afsluttet dagen på en god måde.
Alt efter dagsform er eleverne også med til de praktiske gøremål i form af oprydning mm.
Hver dag får eleverne en dagsseddel med hjem, med beskrivelse og billeder af dagens aktiviteter.

Eleverne i Café 104 er unge voksne mennesker, og vi ser det som en kerneopgave, at støtte dem i at få og have, så meget selvbestemmelse og medbestemmelse i eget liv, som muligt.
Hvorfor kommunikation altid er i fokus.
Det er også med i planlægningen af undervisningen og aktiviteterne, hvor eleverne har mulighed for at bidrage, og være med til at beslutte hvad vi skal arbejde med.

Vores undervisning

Vores undervisning tager udgangspunkt i skiftende temaer, hvor der inddrages forskellige fag. Undervisningen er differentieret og indeholder, oplæg med visuel underbygning, tekst, praktiske opgaver, produktskabelse mm. Vi gør en indsats for at stimulere så mange sanser som muligt, for at understøtte læringspotentialet.

Udover fag som dansk, samfundsfag, naturfag, matematik mm. Er social læring altid integreret i temaerne/undervisningen. Et godt ungdomsliv indebærer også at have/kunne skabe gode relationer. Vi har derfor et stort fokus på den sociale og følelsesmæssige udvikling og tilstræber at fremme mentaliserings evnen (empati og forståelse for sig selv og andre).

Naturen og det grønne uderum

Vores læringscafé er så heldig at være placeret i fantastiske naturomgivelser – Vi har Issefjord som nabo og Ådalen i gåafstand. Ved siden af vores lille bygning har vi etableret vores egen lille grønne oase. Den består af et stort drivhus, som vi fik sponsoreret af Elsass-fonden i 2021. Her  eksperimenterer vi med planter, har en lille så-station, smager og tilbereder mad fra naturens spisekammer, inviterer til socialt samvær og tager undervisningen med, når vejret tillader det.
I vores lille have har vi etableret Hügelbede og samtidig bevaret områder til den vilde natur. Vi har bygget insekthoteller og små levesteder for de vilde dyr.
Intentionen er at have så rig diversitet som muligt. Her lærer vi om naturen, imens vi er i den. Læring om naturen øger værdsættelse og brug af naturen.
Når vi er i naturen stimulere vi den spontane opmærksomhed, som er med til at modvirke stress. Vi prioriterer derfor at komme ud i naturen hverdag.

Den grønne oase er et socialt og fagligt fokuseret fællesskab om planter/dyr, økologiske processer og bæredygtig livsstil.
De unge mennesker oplever hvordan naturen kan give ro og balance, og at den samtidig er et sted, hvor man kan forundres og overraskes, over det man aldrig før havde lagt mærke til.

Scroll to Top