Specialskolen Bramsnæsvig

Videnscenter

Tilbyder kurser, rådgivning og foredrag indenfor det neuropædagogiske genstandsfelt

FORMÅL MED VIDENCENTERET

Videnscenteret er en rådgivningsenhed, der samler, skaber og formidler viden indenfor det neuropædagogiske og neuropsykologiske genstandsfelt.
Videnscenteret tilbyder kurser/oplæg/rådgivning og evaluering, knyttet til børn og unge med neurologiske vanskeligheder som fx. ADHD, Autisme, CP, Down syndrom, Rett Syndrom, syns – og kommunikations handicaps, samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder og særlige behov.

Kurser, rådgivning og oplæg tilbydes pædagogisk personale, organisationer, foreninger og private. Målet med videnscenteret er, at samle, dokumentere, skabe og formidle viden omkring læring og trivsel hos børn og unge med udviklingsforstyrrelser og neurologiske vanskeligheder.

VORES PÆDAGOGISKE/PSYKOLOGISKE TEAM:

Skolen har sit eget konsulentteam som varetager følgende:

Kurser/foredrag/rådgivning indenfor det neuropsykologiske og neuropædagogiske felt. Konsulentteamet tilrettelægger endvidere kurser indenfor feltet i forhold til de specifikke behov kursisterne måtte have.

Eksisterende tilbud og kurser:

– Neuropædagogisk og neuropsykologisk grundkursus

– Læring i et neuropædagogisk perspektiv

– Kostens og fysisk aktivitets betydning for læring og trivsel

– Forebyggelse af stress hos børn og unge med særlige behov

– Sanseintegration hos børn og unge med sanseintegrationsvanskeligheder

– Musik som neuropædagogisk redskab

– Emotionel læring i relation til børn og unge med særlige behov

– Faciliteret kommunikation, støttet skrivning

– Observation og rådgivning vedr. konkrete elever/børn

– Udførlig neurologisk evaluering af børn og unge med særlige behov

– Social træning og KAT – kassen

– Implementering af neuropædagogik

Vores konsulenter består af

Pia Holm
Skoleleder, sygeplejerske, kostvejleder og neuropædagogisk konsulent

Laila Lyse
Underviser, PD psykologi og neuropædagogisk konsulent

Hvis du ønsker at gøre brug af videnscenterets kompetencer kan du kontakte os på følgende:
Tlf: 46 43 86 76 eller på mail ll@bramsnaesvig.dk

Scroll to Top