Specialskolen Bramsnæsvig

Huset

Struktur og forudsigelighed kendetegner “Husets” dagligdag, da det er væsentligt for børn og unges og de voksenes trivsel.

Specialskolen Bramsnæsvig tilbyder døgntilbud for børn i alderen 6 – 17 år og unge fra 18 – 35 år. Enten som anbringelse jf. Lov om social service § 66 stk 1.nr.5 eller som et ungetilbud efter det 18 år, jf. Lov om social service § 107 og 108a. 

I daglig tale kaldes døgntilbuddet “ Huset”.
Huset er beliggende på Thorsvej 14 i Thorkilstrup, som er en lille landsby og ligger 8 km fra Specialskolen Bramsnæsvig i Ejby. Ejendommen har tidligere været en købmandsgård, og er nu istandsat. Er opdelt to afdelinger med gode rammer, og her er stor fælles have.  

Døgntilbuddet henvender sig til mobile børn/unge og voksen med fx. ADHD, Autisme, CP, Down syndrom, Rett syndrom, syns- og kommunikations handicappede samt børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Vi er godkendt til syv pladser i børn/unge afdelingen og tre pladser hos de voksne over 18 år.

Barnets/den unges og de voksnes hverdag tilrettelægges udfra en helhedstænkning, hvor individuelle behov er i centrum. Ved at kortlægge ressourcer, udfordringer og vilkår, har vi mulighed for at møde barn/ung og de voksne med de rette forventninger og i en anerkendende relation.

I vores relation med barn/ung og de unge, ønsker vi at støtte op om udvikling af sociale kompetencer, dvs. egenskaber til at begå sig i sociale fællesskaber, at udvikle empati og forståelse for andre og sig selv. Herunder udvikling af kommunikation vha. bla. piktogrammer, programmet Avaz o.a.

Struktur og forudsigelighed kendetegner “Husets” dagligdag, da det er væsentligt for børn og unges og de voksenes trivsel.

Vi stræber efter at skabe et hjemligt og familiært miljø, hvor det enkelte barn/unge og voksen deltager i indretningen af sit værelse og medinddrages i daglige gøremål. Vores børn/unge og unge har stor medbestemmelse ift. aktiviteter.

I dagligdagen arbejder vi med dagsprogrammer og sociale historier. 

Der er mulighed for fritidsaktiviteter og der arrangeres ofte ture i weekenden. Vi tager altid på sommerferiekoloni og naturligvis fejres årets forskellige højtider.

Alle børn/unge og voksen har en primær og sekundær kontaktperson, som har det overordnede overblik over aftaler, strukturer m.v.

I “Huset” vægter vi samarbejdet med forældre og pårørende meget højt. Forældre medinddrages i deres børns udvikling og dagligdag. Vi har også flere fælles arrangementer, hvor forældre også kan mødes.

Scroll to Top