Specialskolen Bramsnæsvig

Undervisning

I undervisningen arbejder vi kognitivt, relationsbåret og ressourcefokuseret og giver eleven mulighed for, at involvere både kognitive kompetencer, følelser, handlinger og egne erfaringer.

Vi benytter os af undervisningsmateriale som anvendes i Folkeskolen, men producerer også selv materialer til elever som skal lære at læse, men som fx. har nedsat syn.

I undervisningen anvendes ofte visualiseringer i form af billeder, filmklip, ordkort, dramatiseringer, og derudover inddrages så vidt muligt forskellige sansestimuli som fx. musik eller anden lyd. De fleste af eleverne på skolen profiterer af en meget tydelig og ensartet struktur på dagen med mange rutiner og faste voksne. 

Struktur, gentagelser og visualiseringer på undervisning og alle former for aktiviteter gør omverdenen mere overskuelig og fremmer læring og udvikling.

Derudover anvender vi praktiske genstande og tager udgangspunkt i elevens erfaringsfelt.

Undervisningen i læsning og skriftsprogsudvikling spænder bredt.
Vores erfaring bygger på, at alle børn kan lære at læse uanset funktionsniveau. 
De elever som endnu ikke har lært at læse, præsenterer vi for den visuelle læsemetode med ordbilleder.
Ved at benytte den visuelle læsemetode med ordbilleder, vil eleven ikke i første omgang skulle forholde sig til lydering og stavning.
Eleven vil udelukkende skulle modtage ordbilledet.
Ordbilledemetoden er hjernens første valg, når det kommer til læsning.

På skolen har vi en høj succesrate mht. at lære eleverne at læse, hvilket har stor positiv indflydelse på deres mulighed for at kommunikere med omverdenen.

SOCIAL LÆRING

Social læring er et temaforløb, som alle elever får tilbudt i løbet af deres skoletid.

Scroll to Top