Specialskolen Bramsnæsvig

PARAGRAF §104

Café 104 – Dagtilbud §104 på Specialskolen Bramsnæsvig

På Specialskolen Bramsnæsvig tilbyder vi aktivitets-og samværdstilbud efter servicelovens §104

Formål og målgruppe

Formålet med vores aktivitets- og samværstilbud er, at unge mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kommer hjemmefra og har mulighed for, at deltage i sociale aktiviteter, hvor de også tilbydes undervisningsforløb, fysisk aktivitet og oplevelser med og i naturen der ligger omkring os.

Der udarbejdes individuelle handleplaner for opretholdelse og forbedring af personlige og faglige færdigheder og af livsvilkårene.

Målgruppen er unge voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i alderen fra 18-30 år.
På nuværende tidspunkt er vores unge mennesker i §104 fordelt i tre teams, placeret efter individuelle behov.

Indhold

De unge indgår i meningsfulde fællesskaber med andre unge, med undervisnings- og træningsforløb tilpasset gruppen og med hensynstagen til den enkelte elevs behov.
Dette med udgangspunkt i en neuropædagogisk evaluering og handleplan for den enkelte, hvor mål opsættes for udvikling og trivsel.

I vores pædagogiske praksis og læringsmiljø tager vi udgangspunkt i neuropædagogik, som kan beskrives som anvendt neuropsykologi i praksis.
Neuropædagogik skal ses som en forståelsesramme, hvormed vi anskuer den unges kompetencer og udfordringer set i forhold til eventuelle neurologiske dysfunktioner, kognition, perception og funktionsniveau

Vi vægter kost, fysisk aktivitet og sanseintegration meget højt, da vi mener, at de tre dele danner grundlag for læring og neurologisk udvikling.

Dagligdagen

I planlægningen af dagligdagen inddrages de unge med deres interesser og behov, så de kan bruge deres evner og ressourcer bedst muligt.
Undervisning og aktiviteter planlægges så den unge oplever en tryg og meningsfuld hverdag.

Tilbuddet har åbent fra kl. 8.00-16.00.
Om morgenen mødes alle kl. 9, gennemgår dagens program med brug af dagstavle og synger en fællessang.
Frem til kl.10.45 undervises der i forskellige faglige og praktiske emner. Det foregår som regel med et fælles oplæg af en faglærer, hvorefter de unge deles i mindre grupper.
Efter frokost er der fysisk og motorisk aktivitet eller praktiske opgaver. I løbet af ugen tilbydes desuden musikundervisning, social træning, hverdagsfag og evt. ridning, taletræning og kat-kasse.
Kl. 14.00 tilbydes eftermiddagsmad. Dagen sluttes af med hyggeligt samvær og sociale aktiviteter.

Traditioner

I løbet af året har vi en række tilbagevendende arrangementer.
Vi afholder hvert år Sommerfest, Juletræsfest og forskellige arrangementer i forbindelse med påske, fastelavn, skolernes idrætsdag.

Medarbejdere

I tilbuddet har vi medarbejdere med en bred palette af uddannelser og erfaringer inden for det specialpædagogiske og sundhedsfaglige område.
Vi vægter tværfaglighed og arbejder målrettet på, at alle sætter deres individuelle kompetencer i spil til gavn for den hverdag og det tilbud, vi udbyder.

Vi er meget optaget af hele tiden at dygtiggøre os og udvikle vores tilbud.
Alle ansatte får en neuropædagogisk grunduddannelse/introkurser, som sikrer, at vi har en fælles pædagogisk og teoretisk platform for vores arbejde.

Scroll to Top