Specialskolen Bramsnæsvig

SKUESPILLER LONE HERTZ TILTRÆDER BESTYRELSEN PÅ SPECIALSKOLEN BRAMSNÆSVIG

Specialskolen Bramsnæsvig og bestyrelsesformand Thomas Fogt glæder sig over, at Lone Hertz er tiltrådt bestyrelsen.

Lone Hertz har gennem mange år været ven af skolen og fulgt udviklingen fra start. Lone Hertz deler skolens værdier og værdsætter den tilgang, som anvendes i forhold til arbejdet med børn og unge med neurologiske udfordringer. Lone Hertz har selv kæmpet i mange år med anerkendelse af støttet kommunikation til hendes nu voksne søn Tomas.
“ Det er afgørende, at mennesker med hjerneskader trænes og stimuleres intensivt for at skabe udvikling og trivsel. Jeg savner mere synlighed omkring handicapområdet – handicapliv er livslangt – medierne interesserer sig ikke nok for det. Det at facilitere handicappede til et sprog, så de kan kommunikere med omverdenen, er en livsnødvendighed. Specialskolen Bramsnæsvig er unik i forhold til at facilitere elever uden talesprog. Alle mennesker har ret til et sprog og ret til at blive taget alvorligt”, udtaler Lone Hertz.

Sprog er vigtigt
Skoleleder Pia Holm fortæller, at skolens elever dagligt stimuleres og faciliteres i deres kommunikation dagen igennem. Flere elever skriver og udtrykker sig fuldstændigt med skriftsprog i lighed med os andre, der udtrykker os ved hjælp af talens kraft. “Børn uden et aktivt talesprog fejlvurderes ofte, og betragtes som mindre begavet – dette er langt fra tilfældet, da flere af vores elever er kognitivt velfungerende og ønsker aktiv deltagelse og medinddragelse i eget liv. Det opnåes blandt andet gennem faciliteret skrivning”.
Specialskolen Bramsnæsvig er en innovativ, helhedsorienteret privat specialskole, hvor neurologisk udvikling vægtes højt, blandt andet gennem målrettet fysisk aktivitet, sund kost og sanseintegration.
Skolen har netop afholdt sommerfest, hvor en af eleverne, Beinta Laksafoss, havde forfattet en tekst til en sang om kærlighed, venskaber og meningen med selve livet. Beinta har ikke et aktivt talesprog, men er yderst velbegavet og formulerer sig udelukkende ved hjælp af støttet skrivning.

Normalt begavet
Beinta har for nylig gennemgået en neuropsykologisk udredning, hvor konklusionen taler for sig selv: Beinta er normalt begavet og på flere områder over gennemsnittet for hendes alder.
Støttet skrivning (faciliteret kommunikation) er velegnet til personer uden talesprog eller begrænset talesprog, hvor personen grundet neuromotoriske vanskeligheder har svært ved at pege og taste.
Faciliteret kommunikation er ikke begrænset til et specifikt handicap, men derimod til alle mennesker, der på grund af en hjerneskade, hvad enten skaden er medfødt eller erhvervet senere i livet, fx. efter en blodprop eller et hovedtraume, har problemer med at udtrykke sig verbalt.
Lone Hertz vil i samarbejde med Specialskolen Bramsnæsvig sætte handicapliv og handicappedes rettigheder på dagsordenen. Alle mennesker har ret til at blive hørt.

Scroll to Top